Tuyển dụng

Chi tiết - Tuyển dụng

Tuyển dụng

Môi trường và con người

Con người là nhân tố quyết định sự thành công bền vững và tạo ra sự khác biệt của chúng tôi

Chính sách thu nhập hấp dẫn

Lương và các khoản phụ cấp cạnh tranh - Chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Khám phá và thúc đẩy tài năng

Luôn tìm kiếm và tạo điều kiện cho các tài năng nổi bật phát triển, làm nên sự khác biệt.

Môi trường làm việc độc đáo

Khuyến khích sự sáng tạo - Quy trình làm việc linh hoạt, thích ứng và phản hồi nhanh chóng.

Sự công nhận và đánh giá công bằng

ánh giá và công nhận sự đóng góp và thành tích của nhân viên một cách công bằng và minh bạch, thông qua hệ thống đánh giá KPIs, OKRs.

Vị trí tuyển dụng

 • Vị trí tuyển dụng

 • Số lượng

 • Phòng ban

 • Cấp bậc

 • Địa điểm

 • Ngày hết hạn

 • Vị trí tuyển dụngNhân viên lái xe nâng
 • Số lượng

  01

 • Phòng ban

  Phân xưởng in thiếc

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Địa điểm

  Lô C55/2 Đường số 08, KCN Vĩnh Lộc

 • Ngày hết hạn

  30/12/2023

 • Vị trí tuyển dụngChuyên viên thiết kế
 • Số lượng

  2

 • Phòng ban

  Thiết kế

 • Cấp bậc

  Chuyên viên

 • Địa điểm

  TP HCM

 • Ngày hết hạn

  18/08/2023

 • Vị trí tuyển dụngQuản lý nhân sự
 • Số lượng

  3

 • Phòng ban

  HR

 • Cấp bậc

  Chuyên viên

 • Địa điểm

  TP HCM

 • Ngày hết hạn

  25/08/2023

 • Vị trí tuyển dụngKế toán trưởng
 • Số lượng

  1

 • Phòng ban

  Tài chính kế toán

 • Cấp bậc

  Trưởng phòng

 • Địa điểm

  TP HCM

 • Ngày hết hạn

  31/08/2023

 • Vị trí tuyển dụngChuyên viên Chi phí & Hợp đồng
 • Số lượng

  4

 • Phòng ban

  Tài chính kế toán

 • Cấp bậc

  Chuyên viên cao cấp

 • Địa điểm

  TP HCM

 • Ngày hết hạn

  29/08/2023

Điền Form nhận báo giá sản phẩm

Thông tin cơ bản

 • Bắt buộc
 • Email chưa hợp lệ
 • Số điện thoại chưa hợp lệ

Giá hộp tham khảo chưa bao gồm các chi phí khác (VAT / đóng gói / vận chuyển / công nghệ in - tráng…)

Thông tin sản phẩm

 • Bắt buộc
 • Bắt buộc
  • Bắt buộc
  • Bắt buộc
  • Bắt buộc
 • Bắt buộc